imas.hu

Kvantitatív módszerek

 

A piackutatásban a primer kutatás egyik alappillére a kvantitatív kutatás. Ezeket a technikákat akkor használjuk, ha nem minőségi, hanem mennyiségi kérdésekre keressük a választ. Segítségével lehetőségünk nyílik nagyobb minták leképezésére, vagy éppen időben eltérő kutatások lebonyolítására.
A célszeméllyel folytatott kommunikáció három alapformája a szóbeli, telefonos és az írásbeli megkérdezés. Mindhárom formának megvannak a maga előnyei és hátrányai.

 

Ilyen módszerek:

 

A szóbeli (F2F) megkérdezésnél a kiválasztási eljárásokkal és a viszonylag magas válaszadói aránnyal lehet a legjobban elérni az eredmények reprezentativitását illetve az ösztönzők minden fajtája és a teljes kérdés- és válaszeszköztár bevethető. Hátránya, hogy viszonylag hosszan lebonyolítható és magas költségvonzata van.

A hagyományos papírkérdőívek mind az IMAS-nál, mind pedig az egész piackutató ágazatban fokozatosan háttérbe kerülnek, és egyre inkább a számítógéppel támogatott személyes megkérdezések (CAPI) veszik át a helyét (ugyanakkor még mindig 65% feletti arányt képviselnek).

A telefonos megkérdezések előnye a gyors lefolyás és az összehasonlíthatóan alacsony költségek. Azonban, mivel stimuli, szemléltetőeszközök használata nem lehetséges, így csak korlátozott témakörök és egyszerű tények leírására alkalmas. A felhasználási területe a piacszegmentálástól a legjobb elosztási csatornák feltárásán át a tracking tanulmányokig terjed.

CATI stúdiónk szigorú minőségügyi normák mellett működik. Az itt dolgozó megkérdezők több éves gyakorlati háttérrel rendelkeznek, és rendszeres képzéseken vesznek részt. Továbbá az interjú készítése során a supervisornak lehetősége nyílik belehallgatni a telefonbeszélgetésbe, és saját képernyőjén figyelheti a kérdőív kitöltésének folyamatát.

 
1036 Budapest, Lajos utca 78.
+36-1-505-6300
imashun@imas.hu
cocuk pornosu fuck you google cocuk pornolari