imas.hu

Kvalitatív módszerek

 

Segítségükkel olyan „miért típusú" kérdésekre kaphatunk választ, amelyek számszerűsítve nem vagy csak nagyon nehezen definiálhatóak, egyéni véleményeket, beállítódást, attitűdöket, motivációkat, okokat vizsgálhatunk.
Ezen módszerek alkalmazását akkor ajánljuk, amikor a megbízónk véleménynek, szükségletek és igények széles spektrumát kívánja viszonylag gyorsan és mélyrehatóan felderíteni. Leggyakrabban a kreatív munkafázisokban használatosak, mint például termékfejlesztés, vagy a meglévő koncepciók vizsgálata. Ötletforrásként is szolgálnak, mivel felhasználják a fogyasztók kreativitását.

 

Ilyen módszerek:

 

A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív módszer a fókuszcsoportos kutatás, mely során moderátorunk irányítása alatt, a gondosan összeválogatott résztvevők egy kötetlen beszélgetésen vesznek részt. Moderátorunk több éves szakmai tapasztalattal rendelkező pszichológus, aki ismeri és alkalmazza a csoportos interjúk eszközeinek és technikáinak kelléktárát. Ezek segítségével a legtöbbet tudja kihozni a résztvevőkből mind szóban, mind pedig írásban.

A próbavásárlások (mystery shopping) az ügyfélkiszolgálás minőségének rejtett módon történő vizsgálata, mely irányulhat az ügyintézés, kiszolgálás, az információszolgáltatás színvonalára, vagy a vevő és az eladó közötti kapcsolat bármely más aspektusára, ahol ügyintézési szituáció alakul ki. A résztvevők kiválasztása mind Budapesten, mind pedig vidéken személyes megkereséssel történik, annak biztosítása érdekében, hogy a résztvevők valóban megfelelnek a szűrőfeltételeknek. A minőség további javítása érdekében alapítói vagyunk a Pixer rendszernek, melynek segítségével lehetőségünk nyílik a hivatásos csoportlakók kiszűrésére. Ezen módszerekkel garantáljuk, hogy a csoportokban csak a kutatás célcsoportjának ténylegesen megfelelő személyek vesznek részt.

A mélyinterjú lehetőséget nyújt a megkérdezett belső motivációinak, attitűdjének, szakmai mélyinterjú esetén pedig tudásának alapos megismerésére. Megkérdezőnk a beszélgetést úgy irányítja, hogy a megkérdezett a megadott kérdésekre minél szabadabban és részletesebben válaszoljon. A megkérdezésről hanganyag készül, mely később feldolgozásra kerül. Mélyinterjút személyesen illetve igény esetén telefonon keresztül is végzünk.

Az etnográfiai kutatások segítségével a fogyasztók szokásait saját, természetes környezetükben figyelhetjük meg, látogatást tehetünk otthonukba, munkahelyükre vagy elkísérhetjük őket vásárolni. A személyes megkérdezésen túl kiemelkedő szerephez jut a megfigyelés, mely a fogyasztó hétköznapi vásárlási szokásait, termék- és márkahasználatát tárja fel. Így a megbízóink olyan információkhoz, insightokhoz juthatnak hozzá, melyek más módszerekkel nem biztosíthatók.

 
1036 Budapest, Lajos utca 78.
+36-1-505-6300
imashun@imas.hu
cocuk pornosu fuck you google cocuk pornolari